Veiklos rodikliai

SĮ Alytaus telekino struktūra

Pareigybės pavadinimas 2019 m. I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Direktorius 1124,85 Eur
Vyr. buhalteris
Kino inžinierius
Ūkvedys-filmų demonstravimo operatorius
Filmų demonstravimo operatorius
Pardavimų vadybininkas
Pardavimų darbuotojas

Finansinė atskaitomybė

SĮ Alytaus telekino 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys