Veiklos rodikliai

SĮ Alytaus telekino struktūra

Pareigybės pavadinimas 2017 m. mėnesinis bruto DU Pareigybių skaičius 2018 m. III ketv. mėnesinis bruto DU Pareigybių skaičius
Direktorius 1400 1 1600 1
Vyr. buhalteris 600 0,5 700 0,5
Vadybininkas 1 1
Kino mechanikas-ūkvedys 1 1
Kino mechanikas 1 1
Kasininkas 1 1

Finansinė atskaitomybė

SĮ Alytaus telekino 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys